10 روش سلام کردن در انگلیسی

10 روش جهت سلام کردن به زبان انگلیسی
Hello
Hi
informal) Hey)
Hi there
informal) Howdy)
Bye
Bye-bye
informal) See ya later)
Take care
Have a good one
مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0