آموزش انگلیسی appear

کاربرد کلمه Appear

.Appear : is used to say how something looks or seems to look

Appear برای زمانی استفاده می شود که بخواهیم بگوییم یک چیز چگونه به نظر می رسد.

به نظر می رسد : Appear

.ex1 ) they appear very disappointed
آنها بسیار نا امید به نظر می رسند.


.ex2 ) there appears to be a problem with the car

به نظر می رسد برای ماشین مشکلی وجود دارد.


.ex3 ) this question appears to be unsolvable
به نظر می رسد این سوال غیر قابل حل است.


.ex4 ) she appears to be in a big trouble
به نظر می رسد او دچار مشکل بزرگی شده است.

مطالب مشابه


Some driving expressions جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم Idiom learning جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Talk About Weddings...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Spain: After 5 weeks of lockdown, contagion continues Nearly 5,500 new coronavirus infections confirmed and 430 more deaths, says...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

How to Introduce Yourself...
 
آموزش لغات و اصطلاحات مربوط به کرونا...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید. برای مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نظرات 0