کلمه dis

کلمه DIS

یکی از کلماتی که در فرهنگ عامه جا افتاده کلمه DIS است.


این کلمه پیش از این به عنوان پیشوند منفی ساز مورد استفاده قرار می گرفت ولی امروزه کاربرد "اسمی" و "فعلی" نیز دارد و به معنی "ضایع کردن" و "خراب کردن" بکار می رود.
(.dis = insult someone (v.) or the insult itself (n


.Did you hear that? That guy dissed you

شنیدی؟ طرف بهت ناسزا گفت.


!Don't let me hear another dis out of your mouth, young man

داداش نشنوم یه بار دیگه حرف نامربوط از دهنت بیرون بیاد.مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0