یک قالب گرامری

آموزش یک قالب گرامری پرکاربرد

... It's not that ... but 💠
💠
نه اینکه دوست ندارم... ولی...


.It's not that I don't like the car, but I think it's too expensive🔹
🔹مسئله این نیست که اتومبیل رو دوست ندارم ولی فکر می کنم خیلی گرونه.


.It's not that I am unwilling to help you, but I'm tied up with extra work these days🔹
🔹نه اینکه دوست ندارم کمکت کنم، ولی این روزها درگیر کارهای دیگه ای (اضافی) هستم.


.It's not that he doesn't need your help, but he thinks it will be an inconvenience to you🔹
🔹
نه اینکه دوست نداره کمکت کنه، بلکه فکر می کنه برات دردسرساز می شه.


مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0