یک قالب گرامری

آموزش یک قالب گرامری پرکاربرد

... It's not that ... but 💠
💠
نه اینکه دوست ندارم... ولی...


.It's not that I don't like the car, but I think it's too expensive🔹
🔹مسئله این نیست که اتومبیل رو دوست ندارم ولی فکر می کنم خیلی گرونه.


.It's not that I am unwilling to help you, but I'm tied up with extra work these days🔹
🔹نه اینکه دوست ندارم کمکت کنم، ولی این روزها درگیر کارهای دیگه ای (اضافی) هستم.


.It's not that he doesn't need your help, but he thinks it will be an inconvenience to you🔹
🔹
نه اینکه دوست نداره کمکت کنه، بلکه فکر می کنه برات دردسرساز می شه.


مطالب مشابه


Some driving expressions جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

با چند اصطلاح زیبا آشنا شویم Idiom learning جهت مشاهده به ادامه مطلب بروید....

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Talk About Weddings...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید Spain: After 5 weeks of lockdown, contagion continues Nearly 5,500 new coronavirus infections confirmed and 430 more deaths, says...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید...

How to Introduce Yourself...
 
آموزش لغات و اصطلاحات مربوط به کرونا...

آموزش لغات و اصطلاحات جدید. برای مشاهده به ادامه مطلب بروید....

نظرات 0