انگلیسی در شیراز howdy

کاربرد Howdy
Howdy هم میتواند به معنی Hello باشد و هم به معنی ?Hello how are you

چند مثال :
!Howdy bro
سلام چطوری رفیق!

?Howdy folks! when did you all get here
Folks" means a group of freinds or your parent"
سلام چه خبر بچه های گروه! کی به اینجا رسیدید؟

?Howdy neighbor
سلام چطوری همسایه؟

?Howdy Ali
سلام چطوری علی؟

مطالب مشابه


موسیقی و متن آهنگ جدید the weeknd با نام Blinding Lights...

10 روش جهت سلام کردن به زبان انگلیسی...

10 روش برای yes و no گفتن...

چگونه از GET استفاده کنیم....

کاربردهای کلمه !Duhh...

کاربرد کلمه Appear...

INTERJECTIONS...

کلمه DIS یکی از کلماتی که در فرهنگ عامه جا افتاده کلمه DIS است....

آموزش چند جمله در رابطه با کمک کردن به دیگران...

Stop Apologizing Start Thanking...

نظرات 0