اصطلاحات زبان فرانسوی

10 اصطلاح در زبان فرانسوی

Occupe-toi de tes oignons

سرت به کار خودت باشدفضولی موقوف!

معنی تحت اللفظی این عبارت "سرگرم پیازهایت باش" است که در حقیقت کنایه از عبارات "سرت به کار خودت باشد" یا "فضولی موقوف!" است.


Mettre son grain de sel
به معنی نظر دادن است، با این مفهوم که نظر کسی برای شما مهم نیست و احتمالا نظری ناخواسته و بی‌اساس است.
Couper la poire en deux
منصف بودن رعایت کردن عدالت

معنی تحت اللفظی این عبارت "بریدن گلابی به دو قسمت" است که در حقیقت کنایه از "منصف بودن" یا "رعایت کردن عدالت" است.


Aller se faire cuire un oeuf

بروید و تنهایشان بگذارید

معنی تحت اللفظی این عبارت "بروید و یک تخم مرغ بپزید" است که در حقیقت کنایه از "تنهایم بگذار" است.


En faire tout un fromage
زیادی گنده (اش) کردن اغراق کردن

معنی تحت اللفظی این عبارت "یک پنیر کامل درست کنید" است که در حقیقت کنایه از "چیزی را بزرگ کردن" و با "اغراق کردن" است.


Ça n’a rien à voir avec la choucroute

ربطی ندارد


Raconter des salads
چرندیات تعریف کردن چرت و پرت گفتن، هذیان گفتن

معنی تحت‌اللفظی این عبارت "سالاد تعریف کردن" است که در کنایه به معنی "چرندیات تعریف کردن"، "چرت و پرت گفتن" یا "هذیان گفتن" است.


Cracher dans la soupe

بی احترامی و ناسپاسی کردن

معنی تحت‌اللفظی این عبارت "در سوپ تف کردن" است که در کنایه به معنی "بی احترامی کردن" یا "ناسپاسی" است.


(Avoir la patate (la pêche, la frite

کنایه از "حس و حال خوبی داشتن" و یا "سرحال بودن" است.


Mettre du beurre dans les épinards
اوضاع مالی خود را بهبود بخشیدن

معنی تحت اللفظی این عبارت "در اسفناج کره زدن" است و کنایه از "اوضاع مالی خود را بهبود بخشیدن" است.
مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0