موافقت به انگلیسی

چند جمله برای بیان موافقت


🔹I agree with you 100 percent.

صددرصد با شما موافقم.


🔹That's for sure.

قطعا.


🔹You're absolutely right.

کامالا درست می گید. (کاملا حق با شماست.)


🔹Absolutely.

قطعا.


🔹That's exactly how I feel.

من هم دقیقا همین حس را دارم.


🔹Exactly.

دقیقا


🔹No doubt about it.

شکی در آن نیست.


🔹(agree with negative statement) Me neither.

من هم. (این ساختار در جملات منفی بکار می رود.)


🔹I suppose so.

من هم همین تصور را دارم.


🔹I guess so.

من هم همین حدس را می زنم.


🔹I was just going to say that.

من هم میخواستم همین رو بگم.


🔹I really agree with you.

من کاملا با شما موافقم.


🔹I think you are right.

فکر کنم حق با شماست.


🔹Can’t say I don’t agree.

نمی تونم بگم مخالفم.


🔹I’m with you on this.

تو این مورد با شما موافقم.


🔹I partly agree.

تا حدی موافقم.


🔹It’s partly true.

تا حدی درسته.


🔹Great idea.

ایده عالی هست.

مطالب مشابه


ایول، دمت گرم به انگلیسی...

اصطلاحاتی که با at می آیند...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0