موافقت به انگلیسی

چند جمله برای بیان موافقت


🔹I agree with you 100 percent.

صددرصد با شما موافقم.


🔹That's for sure.

قطعا.


🔹You're absolutely right.

کامالا درست می گید. (کاملا حق با شماست.)


🔹Absolutely.

قطعا.


🔹That's exactly how I feel.

من هم دقیقا همین حس را دارم.


🔹Exactly.

دقیقا


🔹No doubt about it.

شکی در آن نیست.


🔹(agree with negative statement) Me neither.

من هم. (این ساختار در جملات منفی بکار می رود.)


🔹I suppose so.

من هم همین تصور را دارم.


🔹I guess so.

من هم همین حدس را می زنم.


🔹I was just going to say that.

من هم میخواستم همین رو بگم.


🔹I really agree with you.

من کاملا با شما موافقم.


🔹I think you are right.

فکر کنم حق با شماست.


🔹Can’t say I don’t agree.

نمی تونم بگم مخالفم.


🔹I’m with you on this.

تو این مورد با شما موافقم.


🔹I partly agree.

تا حدی موافقم.


🔹It’s partly true.

تا حدی درسته.


🔹Great idea.

ایده عالی هست.

مطالب مشابه

 
10 اصطلاح در زبان فرانسوی...

100 پاسخ به سوالات متداول در زبان انگلیسی...

مکالمه کوتاه رزرو بلیط در آژانس هواپیمایی...

استفاده از go در جملات مختلف....

کلمات مشابه در زبان انگلیسی...

چند نکته جالب در زبان انگلیسی...

♻ چند جمله برای بیان موافقت...

اشتباهات رایج زبان انگلیسی...

تفاوت بین above و on...

نظرات 0