اشتباهات رایج زبان انگلیسی

اشتباهات رایج زبان انگلیسی

Answer to my question 

✅Answer my question

به سوالم جواب بده


❌Attack against the enemy

✅Attack the enemy

به دشمن حمله کردن


❌Comprised five chapters 

✅Comprised of five chapters 

از پنج فصل تشکیل شده


❌Enter into the classroom 

✅Enter the classroom

وارد کلاس شدن


❌Allow / let to him (to) sit

✅Allow /let him (to) sit

اجازه بده بنشیند


❌Reached at the school 

✅Reached the school

به مدرسه رسیدن


❌Told to her

✅Told her

بهش بگو


❌Inside/outside of the house 

✅Inside/outside the house

داخل/خارج خانه


مطالب مشابه

 
10 اصطلاح در زبان فرانسوی...

100 پاسخ به سوالات متداول در زبان انگلیسی...

مکالمه کوتاه رزرو بلیط در آژانس هواپیمایی...

استفاده از go در جملات مختلف....

کلمات مشابه در زبان انگلیسی...

چند نکته جالب در زبان انگلیسی...

♻ چند جمله برای بیان موافقت...

اشتباهات رایج زبان انگلیسی...

تفاوت بین above و on...

نظرات 0