تفاوت بین above و on

تفاوت بین above و on
: Above

کلمه above به معنای بالای چیزی است و در واقع تماسی بین دو جسم وجود ندارد.

The light was above my head.

لامپ بالای سر من بود.


: On

ولی وقتی می گوییم on تماس بین دو چیز وجود دارد و یک شی روی یک شی دیگر می باشد.

.The hat was on my head

کلاه روی سر من بود.


مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0