واحد های شمارش در انگلیسی

واحد های شمارش در انگلیسی


🔹a pair of shoes

🔹یک جفت کفش


🔸a drop of water

🔸یک قطره آب


🔹a bunch of grapes

🔹یک خوشه انگور


🔸a bunch of flowers

🔸یک دسته گل


🔹a lump of coal

🔹یک تکه زغال


🔸a stack of plates

🔸یک دسته بشقاب


🔹a row of seats

🔹یک ردیف صندلی


🔸a string of beads

🔸یک رشته مهره


🔹a ball of string

🔹یک کلاف کاموا


🔸a pile of books

🔸یک دسته کتاب


🔹a bundle of news papers

🔹یک دسته روزنامه


🔸a crowd of people

🔸یک جمعیت از مردم/ توده ایی از مردم


🔹a bar of soap

🔹یک قالب صابون


🔸a loaf of bread

🔸یک عدد یا تیکه نان


🔹a jar of jam

🔹یک شیشه مربا


🔸a box (bar) of chocolate

🔸یک جعبه شکلات


🔹a slice of cake or meat

🔹یک تیکه کیک یا گوشت

مطالب مشابه


اصطلاحاتی که با at می آیند...

ایول، دمت گرم به انگلیسی...

قهری به انگلیسی...

تفاوت I don't care و I don't mind...

تحسین کردن در زبان انگلیسی...

اصطلاحات مربوط به کار...

اصطلاحات انگلیسی با Face...

چند جمله جالب با heart...

خیلی گرونه! به انگلیسی...

چند اصطلاح با نام GOD...

نظرات 0