واحد های شمارش در انگلیسی

واحد های شمارش در انگلیسی


🔹a pair of shoes

🔹یک جفت کفش


🔸a drop of water

🔸یک قطره آب


🔹a bunch of grapes

🔹یک خوشه انگور


🔸a bunch of flowers

🔸یک دسته گل


🔹a lump of coal

🔹یک تکه زغال


🔸a stack of plates

🔸یک دسته بشقاب


🔹a row of seats

🔹یک ردیف صندلی


🔸a string of beads

🔸یک رشته مهره


🔹a ball of string

🔹یک کلاف کاموا


🔸a pile of books

🔸یک دسته کتاب


🔹a bundle of news papers

🔹یک دسته روزنامه


🔸a crowd of people

🔸یک جمعیت از مردم/ توده ایی از مردم


🔹a bar of soap

🔹یک قالب صابون


🔸a loaf of bread

🔸یک عدد یا تیکه نان


🔹a jar of jam

🔹یک شیشه مربا


🔸a box (bar) of chocolate

🔸یک جعبه شکلات


🔹a slice of cake or meat

🔹یک تیکه کیک یا گوشت

مطالب مشابه

 
10 اصطلاح در زبان فرانسوی...

100 پاسخ به سوالات متداول در زبان انگلیسی...

مکالمه کوتاه رزرو بلیط در آژانس هواپیمایی...

استفاده از go در جملات مختلف....

کلمات مشابه در زبان انگلیسی...

چند نکته جالب در زبان انگلیسی...

♻ چند جمله برای بیان موافقت...

اشتباهات رایج زبان انگلیسی...

تفاوت بین above و on...

نظرات 0